Společně do minulosti - úvod

1 Oybin jako obrazový motiv - vybraná umělecká díla, jejich reprodukce, datace a techniky maleb, Dr.
phil. Anke Fröhlich- Schauseil

2 Průzkumy skrytého potenciálu historické výmalby - inovativní technologie na příkladu objektu fara
Krásná, Daniel Zillich, DiS, MgA. Marián Grančák

3 Stavební dějiny - metody zpracování stavebních dějin památek – tradiční i inovativní metody
a techniky, Ing. arch. Tomáš Efler

4 Metody historických stavebních průzkumů památek – tradiční i inovativní metody a techniky,
výsledky a vyhodnocení dendrochronologických vzorků, Ing. arch. Tomáš Efler, Ing. Tomáš Kyncl

5 Moderní nedestruktivní metody archeologického průzkumu - význam a využití při revitalizaci
kulturního dědictví, PhDr. Jan Prostředník

6 Historická podstata a doplnění moderní technologie a vybavení - jak citlivě vestavovat nezbytné moderní vybavení budov – fara Krásná, Ing. arch. Petra Křížová