Fara Krásná

50.6943683N, 15.2139303E

Fara stojí přímo naproti kostelu. Ta je podobně jako Burk vystavěna částečně jako zděná budova, částečně je roubená. Místnost v přízemí, severně od vstupu do fary je klenutá a obsahuje dodnes dochované zbytky původní černé kuchyně.

Pod ní, v rozlehlém podzemí, je do skály vytesaná studánka s průzračnou, až téměř neviditelnou vodou, dvojčátko studánky sv. Josefa. Fara byla nejen sídlem prvního zdejšího faráře a syna pověstného doktora - Filipa Jakuba Kittela, ale i Kittelovým výminkem. Fara obsahuje velké množství původních historických stavebních prvků a doslova dýchá historií. Objekt fary (1791) je součástí podhorského barokního areálu spolu s kostelem sv. Josefa a morovým sloupem. Leží na dohled od domu donátora a stavebníka celého areálu Josefa Kittela (dnes Muzeum doktora Kittela). Všechny objekty jsou samostatné kulturní památky.