Krásná, (německy Schumburg), je místní částí obce Pěnčín. Jde o starou, původně gotickou lánovou ves s kostelem sv. Josefa se sv. schody, budovou fary, morovým sloupem se sousoším Nejsvětější Trojice, sochou sv. Josefa, studánkou sv. Josefa s dle pověsti léčivou vodou a několika významnými historickými domy, ke kterým patří i Kittelův dům. V minulých desetiletích proběhla rekonstrukce interiérů kostela, Kittelova domu, morového sloupu. Na památkovou regeneraci a nové využití čeká historické jádro vsi. V rámci projektu je tak plánována konzervace a rekonstrukce a nové využití bývalé fary a farní zahrady. Cílem je vytvořit centrum putování krajinou, poutní, výstavní/turistické centrum. Od roku 1992 probíhají na hradu a klášteře Oybin průběžně konzervační a stabilizační opatření na pozůstatcích původních stavebních objektů. Struktury a stopy staveb ve skále a v podzemí nebyly dosud předmětem zájmu a je potřeba je prozkoumat, zajistit a zpřístupnit pro návštěvníky. Kvalitativně se tak doplní a zlepší nabídka poznání historie této kulturní památky.

V současné turistické nabídce obou kulturních lokalit není ani zdaleka vyčerpán potenciál a kouzlo místa jako společného turistického cíle. Je proto cílem vytvořit společné aktivity zaměřené na podporu kulturního dědictví a vytvoření i nadnárodního povědomí o kulturních hodnotách obou lokalit. Soubor investičních a společných propagačních a marketingových aktivit, propojení obou kulturních památek jako společného turistického cíle, zvýšení atraktivnosti obou míst povede ke zvýšení počtu návštěvníků v celém příhraničí.

Stručný obsah projektu:

1. Renovace kulturních památek se společnou identitou – kulturní památka fara Krásná s farní zahradou a národní kulturní památka Hrad a klášter Oybin. Na Krásné proběhne konzervace/rekonstrukce celého objektu fary a zahrady na poutní, výstavní, turistické centrum.
Na Hradě a klášteře Oybin proběhne: zajištění/zachování/zpřístupnění podzemních objektů - okružní cesta přes Gesindehaus, stará pekárna u horní věže

2. Propojení kulturních institucí a nabídek prostřednictvím virtuální stezky hmotného i nehmotného kulturního dědictví. Přeshraniční virtuální stezka Krásná – Oybin se 16 ti lokalitami, ke kterým budou zprostředkovány informace o místním hmotném i nehmotném kulturní dědictví povede krajinou mimo hlavní turistické lokality.

3. Zprostředkování nehmotného kulturního dědictví / 4 lokality - výstavní prostory na faře Krásná.

- zaznamenání a zprostředkování společných putujících pověstí Jizerských a Žitavských hor jako fenoménu společného dědictví

- přeshraniční historická migrace mezi Čechami a Lužicí a její odraz v Žitavské keramice, vliv / působení české kultury na hrad a klášter Oybin od doby Karla IV.

- putování v romantickém malířství, malíři a jejich motivy zvláště na hradě Oybin, ale i v příhraniční oblasti Čech a Lužice

- poutní místa v Euroregionu Nisa jako pramen nehmotného kulturního dědictví i lidové kultury