Společně k minulosti a do budoucnosti Pěnčín Oybin

Dvě obce v Euroregionu Nisa, severočeský Pěnčín a Hornolužický Oybin mají řadu společných rysů. Leží v podhorské oblasti trochu stranou od větších  měst. Oybin pod dominantním Hvozdem 750 m.n.m , Pěnčín pod Černou Studnicí,    869,1 m n. m. Obě obce spravují hodnotné památkové areály a snaží se rozvíjet udržitelný cestovní ruch. To znamená takový, který využívá místního potenciálu kulturních památek a přírodních pamětihodností a neopírá se o masivní investiční výstavbu, ale naopak chrání neopakovatelné kouzlo místní krajiny.

Hlavním cílem přeshraniční spolupráce Obce Pěnčín a Obce Oybin je společná propagace kulturního i přírodního dědictví ve venkovském prostoru, která přispěje ke zlepšení informací obyvatelstva a návštěvníků o společné historii, současnosti a plánovanému rozvoji v budoucnosti.

Společná propagace také upevní přeshraniční kontakty mezi partnery projektu. Vznikne společná platforma partnerů projektu, která bude následně realizovat aktivity projektu. Budou realizovány modelové společné přeshraniční aktivity, zaměřené na potřeby partnerů a na rozvoj společného prostoru.  Obsahem spolupráce  je zkoumání potenciálu historického areálu Krásná a "Oybin jako obrazový motiv"  - hrad a klášter Oybin a malířství baroka, romantizmu a dalších období.

Na novém webu budeme průběžně informovat o tom, jak jsme postoupili s realizací projektu. Tento projekt je podpořen Evropskou unií z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj z Programu spolupráce na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014-2020.

Kalendář akcí

PartneřiRomantická záře a Fara Krásná

20.05.2022

Romantická záře Informační centrum Oybin (Německo, Lužice, poblíž Žitavy) – Dům hostů (Haus des Gastes) od 15. 6. 2022 Oybin jako motiv ve výtvarném umění i fara v Pěnčíně jako pramen naší minulosti.

Hrad a klášter Oybin

12.04.2022

Romantická zřícenina hradu a kláštera Oybin je asi největší turistickou atraktivitou Žitavských hor a jednou z nejvýznamnějších památek celé Lužice.