Společně k minulosti a do budoucnosti Pěnčín Oybin

Dvě obce v Euroregionu Nisa, severočeský Pěnčín a Hornolužický Oybin mají řadu společných rysů. Leží v podhorské oblasti trochu stranou od větších  měst. Oybin pod dominantním Hvozdem 750 m.n.m , Pěnčín pod Černou Studnicí,    869,1 m n. m. Obě obce spravují hodnotné památkové areály a snaží se rozvíjet udržitelný cestovní ruch. To znamená takový, který využívá místního potenciálu kulturních památek a přírodních pamětihodností a neopírá se o masivní investiční výstavbu, ale naopak chrání neopakovatelné kouzlo místní krajiny.

Hlavním cílem přeshraniční spolupráce Obce Pěnčín a Obce Oybin je společná propagace kulturního i přírodního dědictví ve venkovském prostoru, která přispěje ke zlepšení informací obyvatelstva a návštěvníků o společné historii, současnosti a plánovanému rozvoji v budoucnosti.

Společná propagace také upevní přeshraniční kontakty mezi partnery projektu. Vznikne společná platforma partnerů projektu, která bude následně realizovat aktivity projektu. Budou realizovány modelové společné přeshraniční aktivity, zaměřené na potřeby partnerů a na rozvoj společného prostoru.  Obsahem spolupráce  je zkoumání potenciálu historického areálu Krásná a "Oybin jako obrazový motiv"  - hrad a klášter Oybin a malířství baroka, romantizmu a dalších období.

Na novém webu budeme průběžně informovat o tom, jak jsme postoupili s realizací projektu. Tento projekt je podpořen Evropskou unií z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj z Programu spolupráce na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014-2020.

Kalendář akcí

PartneřiStavebně historický průzkum fary Krásná.

20.04.2023

Stavebně historický průzkum fary Krásná proběhl v druhé polovině roku 2022 a začátkem roku 2023. Navazoval na předchozí práce k tématu, restaurátorský průzkum výmaleb a studenstské práce (inventarizace prků a návrhy řešení areálu). Průzkum předchází očekávané rekonstrukci fary. Investorem byla za přispění Liberckého kraje Obec Pěnčín.

Malé světy Zdenky Schovánkové - výstava obrazů v Kittelově domě.

01.10.2022

Malé světy je název výstavy obrazů Zdenky Schovánkové, redaktorky Českého rozhlasu. Čárka za čarou, tenké vlnky, kroužky a v té změti se vyjevují stromy, domy, děti, ptáci, zvířátka, celý svět ve světě. Tak nějak výstavu popisuje Lída Růžička, která převzala roli kurátorky výstavy.