Wandern zu unseren kulturellen und historischen Schätzen / Putujme za našimi kulturními a historickými poklady.

Je název společně nově vytvořeného a připraveného projektu Obce Pěnčín a Obce Oybin.  Na české straně bude zachována a nově využita / zpřístupněna fara Krásná a přilehlá farní zahrada, na saské straně budou prozkoumány, odkryty a zpřístupněny nové struktury objektu Hrad a klášter Oybin. Dále bude formou společné virtuální stezky Krásná – Oybin zpřístupněno kulturní dědictví 12-16 lokalit a formou společné výstavy 4 společná témata nehmotného kulturního dědictví – pověsti, migrace, romantické malířství a poutní místa.
Projekt byl předložen do  programu Interreg Česko Sasko 2021- 2027 a v případě jeho odsouhlasení se můžeme těšit na jeho realizaci.
Více o projektu se můžete dozvědět v samostatném článku zde …►

Společně k minulosti a do budoucnosti Pěnčín Oybin

Dvě obce v Euroregionu Nisa, severočeský Pěnčín a Hornolužický Oybin mají řadu společných rysů. Leží v podhorské oblasti trochu stranou od větších  měst. Oybin pod dominantním Hvozdem 750 m.n.m , Pěnčín pod Černou Studnicí,    869,1 m n. m. Obě obce spravují hodnotné památkové areály a snaží se rozvíjet udržitelný cestovní ruch. To znamená takový, který využívá místního potenciálu kulturních památek a přírodních pamětihodností a neopírá se o masivní investiční výstavbu, ale naopak chrání neopakovatelné kouzlo místní krajiny.

Hlavním cílem přeshraniční spolupráce Obce Pěnčín a Obce Oybin je společná propagace kulturního i přírodního dědictví ve venkovském prostoru, která přispěje ke zlepšení informací obyvatelstva a návštěvníků o společné historii, současnosti a plánovanému rozvoji v budoucnosti.

Společná propagace také upevní přeshraniční kontakty mezi partnery projektu. Vznikne společná platforma partnerů projektu, která bude následně realizovat aktivity projektu. Budou realizovány modelové společné přeshraniční aktivity, zaměřené na potřeby partnerů a na rozvoj společného prostoru.  Obsahem spolupráce  je zkoumání potenciálu historického areálu Krásná a "Oybin jako obrazový motiv"  - hrad a klášter Oybin a malířství baroka, romantizmu a dalších období.

Na novém webu budeme průběžně informovat o tom, jak jsme postoupili s realizací projektu. Tento projekt je podpořen Evropskou unií z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj z Programu spolupráce na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014-2020.

Kalendář akcí

PartneřiKulturní akce na Oybině a na Kittelovsku

30.05.2024

Zde naleznete odkazy na akce na stránkách Hradu a kláštera Oybin a Kittelova muzea.

Stavebně historický průzkum fary Krásná.

20.04.2023

Stavebně historický průzkum fary Krásná proběhl v druhé polovině roku 2022 a začátkem roku 2023. Navazoval na předchozí práce k tématu, restaurátorský průzkum výmaleb a studenstské práce (inventarizace prků a návrhy řešení areálu). Průzkum předchází očekávané rekonstrukci fary. Investorem byla za přispění Liberckého kraje Obec Pěnčín.

Hradní festival /Klášterní noc

Hradní festival /Klášterní noc

13.07.2024

Klášterní noc 2024 – „Umění a umělci na Oybinu“ 13. července 2024 od 11 hodin denní programy | od 20 hodin večerní program v ruinách klášterního kostela

Řemeslný den

Řemeslný den

05.07.2024

V tento den u Kittelova domu proběhne den s představeními, zážitkovými akcemi a povídáním nad řemesly zasazených do prostředí starého tržiště v okolí domu i uvnitř.

Svatojánská slavnost - Den s vílou Izerínou

Svatojánská slavnost - Den s vílou Izerínou

22.06.2024

K již tradiční letní akci patří na Krásné Svatojánská slavnost, která se letos uskuteční již po čtrnácté ve stejném termínu, Letos bude již podruhé na Krásné tradiční Den s vílou Izerínou. Známá a oblíbená akce pro děti přesídlila z Jizerky na Krásnou ke Kittelovu domu. Den s vílou Izerínou a Svatojánská slavnost 22. 6. 2024 Krásná – Kittelův dům od 12 hod – 21 hod

Putování ke sv. Josefu Krásná - Pěnčín

Putování ke sv. Josefu Krásná - Pěnčín

01.05.2024

Tradiční starosvětská akce na Krásné v okolí kostela sv. Josefa, Kittelova domu, fary a Studánky sv. Josefa s legendami opředenou vodou. Pouť se koná vždy na prvního máje na Krásné – Pěnčíně, v místě, kde žil a působil lékař Jan Josef Antonín Eleazar Kittel - Faust Jizerských hor. Jako tradičně půjde o pestrou směs hudby, folklóru, pohádek a řemesel a samozřejmě s dobovými pochutinami.