Jistebsko

Dnešní návštěvník tohoto koutu světa zpravidla přijede po hlavní silnici buď od Železného Brodu, nebo od Jablonce nad Nisou. Podle domů a několika budov stojících kolem silnice by nikdo nehádal, že lidé v tomto koutu světa žijí již více než půl tisíciletí.

Tajemství vsi je ukryto severně od hlavní silnice, směrem k hřebenu Černé Studnice. Tam se nacházela a vnímavý návštěvník může dodnes vidět rozptýlenou horskou ves s několika zachovalými jizerskohorskými roubenými domy a řadou historických sklářských dílen - „driket“.

Jistebsko v srpnu roku 1469 vyhořelo a ještě v roce 1548 to bylo zcela pusté místo. Obnovovalo se až ve druhé polovině 16. století. Kdysi patřilo do Zásadské rychty, která byla založena někdy kolem roku 1300 českými kolonisty z Chorvatska. Do rychty ještě patřily dědiny Loužnice se šesti usedlíky, Bratříkov se šesti gruntovníky, Stanovsko s osadou Pěnčínem, pak ves Lískov (nynější Krásná) a osada Jastřabsko (nynější Jistebsko) a dále Čížkovice a ves Dolní Černá Studnice. V roce 1565 žilo na celé Zásadské rychtě jen 24 rodin a byl zde i stejný počet domů, ale o šestnáct let později, v roce 1581, měla tato rychta již 31 rodin bydlících ve 31 domech.

Jistebsko se obnovovalo ve druhé polovině 16. století. Obyvatelé byli výhradně zemědělci. Chudý horský kraj ale místní lidi naučil domácí a domácké výrobě všeho možného. V roce 1852 zde Ferdinand Posselt založil malou porcelánku, která se udržela v provozu dvacet let. Na konci šedesátých let se u domu Kiliana Wandera objevila první mačkárna skla.

V prvních letech dvacátého století již ve vsi působilo několik drobných sklářských firem. Každá vytvářela vlastní vzory a měla svůj okruh domácích mačkářů, brusičů a navlékaček. Sklářská konjunktura se odrazila na vzhledu vesnice. Mizely roubené, prkny pobité chalupy se zděnými chlévy a malými dřevěnými stodůlkami. Kolem komunikací vyrůstaly zděné, na svou dobu výstavné domy.

V Jistebsku roste několik památných stromů. Zmínit lze dvě památné lípy malolisté – u silnice z Krásné na Huť 250 let stará a u silnice z Jistebska do Krásné 350 let stará.