Svatojánská slavnost - Den s vílou Izerínou

Svatojánská slavnost - Den s vílou Izerínou

22.06.2024 - Akce

K již tradiční letní akci patří na Krásné Svatojánská slavnost, která se letos uskuteční již po čtrnácté ve stejném termínu, Letos bude již podruhé na Krásné tradiční Den s vílou Izerínou. Známá a oblíbená akce pro děti přesídlila z Jizerky na Krásnou ke Kittelovu domu. Den s vílou Izerínou a Svatojánská slavnost 22. 6. 2024 Krásná – Kittelův dům od 12 hod – 21 hod

Klepání kosy  Ukázka s možností vyzkoušení (vezměte si klidně tu svoji kosu)
12–16 hodin Dětský den s vílou Izerínou
Odpoledne plné soutěží, her, hudby, zpěvu a tance. Devatero zastavení s vílou Izerínou – věnečky, archeologie,
poznávačky, chůdy, trakař, stezka bosých nohou, sklář, fotokoutek, rybář, dráteník. Každé dítě dostává pamětní list
– účastnický poplatek 20 Kč.

  • 14 hodin  Pohádka pro děti - Drak Kruťák - Divadlo Prokůpek ze Zásady
  • 15 hodin Pravěké sekerky -  Povídání o nedalekém neolitickém nalezišti s ukázkou archeologa Petra Šídy, včetně vycházky na místo těžby
  • 15–18 hodin Hudba k tanci i poslechu - Spolek potulných muzikantů - Václav Černý a spol.
  • 17 hodin Zapálení svatojánského ohně s povídáním  Svatojánský den a noc mají zvláštní moc – vyprávění na téma země, byliny, oheň, voda, vzduch a éter.

Poté opékání buřtů, posezení u ohně, povídání.

  • Po celý den

• sklářská figurkářská dílna Jiřiny Štrynclové
• kavárna s výstavou fotografií
• výstava Ryté sklo v čase – Lucie a Jiří Tesařovi
• stánky
• domácí občerstvení, místní pivo u Boudů
• výletní vláček Pěnčín-Krásná a zpět
• malování na obličej

Kittelovo muzeum otevřeno od 9 hodin
Souběžně na Pěnčíně probíhají Pěnčínské slavnosti.
Otevřen bude také kostel sv.Josefa v Krásné.
Změna programu vyhrazena.
 

Svatojánská slavnost - Den s vílou Izerínou