Putování ke sv. Josefu Krásná - Pěnčín

Putování ke sv. Josefu Krásná - Pěnčín

01.05.2024 - Akce

Tradiční starosvětská akce na Krásné v okolí kostela sv. Josefa, Kittelova domu, fary a Studánky sv. Josefa s legendami opředenou vodou. Pouť se koná vždy na prvního máje na Krásné – Pěnčíně, v místě, kde žil a působil lékař Jan Josef Antonín Eleazar Kittel - Faust Jizerských hor. Jako tradičně půjde o pestrou směs hudby, folklóru, pohádek a řemesel a samozřejmě s dobovými pochutinami.

Pouť je typická svým pohodovým poklidným charakterem domácího putování, tak jak bychom to očekávali ve starém světě z historických románů či filmů. Vyhledávány jsou místní tradiční dobroty a pochutiny našich babiček a prababiček, a to hlavně v krásenské faře, která se mění v občerstvovací stánek jak ducha, tak i těla. Koná se zde řada kulturních vystoupení. Jednak na vážnější téma v kostele sv. Josefa, jako jsou prastaré duchovní písně či gospely, ale i spíše jarmareční veselá vystoupení na protilehlém plácku před farou, kde se střídají folklórní vystoupení a pohádky.
O občerstvení a hašení žízně se starají opravdoví hasiči a to z několika okolních obcí a do celé akce se zapojují hlavně místní lidé se svými tradičními poutními pokrmy a pochutinami. To spolu s dřevěnými a z přírodních materiálů vyrobenými atrakcemi pro děti, řemeslnickými a tvůrčími dílnami vytváří neopakovatelný kolorit.
Pozornosti dětských návštěvníků i dospělých se těší stezka pro bosé nohy.
Za pozornost stojí i Kittelův dům, kde se krom stálých expozic věnovaných dr. Kittelovi, ale historických, archeologických a etnografických koná i několik výstav. K vidění budou zdobené perníčky dr. Holmanové, Český granát, nebo objekty, reliéfní plechové obrazy a asambláže Petra Janečky.
Program - zatím orientačně:

10.00 Poutní mše svatá v kostele sv. Josefa - celebruje P. Václav Novák, farář ze Sobotky
11:15 – 11.30 Zuzanka Zrzanka akordeon na lidovou notu
11:15 Komentovaná prohlídka Kittelova domu (Richard Hübel)
11:30 Kordula Barevné trápení chameleona Leona
(pohádka pro mladší děti - u fary)
12: 00 Katka, Zuzanka a etc…Písně ku cti Páně – spirituály - kostel sv.Josefa
13.00 Smíšený pěvecký sbor Janáček - kostel sv. Josefa
13.45 Zuzanka Zrzanka akordeon – na lidovou notu
14:00 Folklórní soubor Nisanka a Malá Nisanka (u fary)
14:00   Dr. Kittel - Faust Jizerských hor - tajemství dr. Fausta a Johanna Wolfganga Goethe - rozšířená prohlídka ( Mgr. Jan Sedlák, originální texty čte Marie Petrová)
14:45  Zuzanka Zrzanka - akordeon.
15:00  Pane, nesuď mne v hněvu. Vystoupí soubory: Zefiro a Cum decore a 5, Duchovní hudba barokních velikánů, C. Monteverdi, H. Schütz, F.I. Tůma
15:00 Kordula  PAPÍROVÉ POHÁDKY/  kmotr Zajíc U Kittelova domu
15.35  Zuzanka Zrzanka – akordeon – na lidovou notu po koncertu v kostele
16:30  Dpos Triou - Pojizerské kavárenské funky - bývalé muzeum u Boudů
Po celý den:
Řemeslné stánky a řemeslníci, sklářská dílna Jiřiny Štrynclové v Kittelově domě, Armilaria - ochrana přírody, dílničky, koně pro vožení dětských návštěvníků, spousta dobrého lokálního jídla na faře, před farou i v Kittelově domě.

Putování ke sv. Josefu Krásná - Pěnčín